Navigaatio
  • Ikä tuo mukanaan tietoa, taitoa ja kokemusta
   1 / 5
  • Osallisuus kuuluu kaikille
   2 / 5
  • Arvokas vanhuus on ihmisoikeus
   3 / 5
  • Omat ja yhteisön voimavarat osaksi arkea
   4 / 5
  • Omannäköistä elämää
   5 / 5

Eloisa ikä — vuosista viis!

Raha-automaattiyhdistyksen Eloisa ikä -avustusohjelma vuosille 2012–2017 luo edellytyksiä ikäihmisten hyvälle arjelle. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton kanssa.
Tällä verkkosivustolla kerrotaan ohjelman etenemisestä ja menetelmistä, joilla on onnistuttu edistämään ikäihmisten hyvää arkea.

Lue lisää ohjelmasta

Tapahtumat

Muistipäivä viittomakielisille Porissa

1 06
Kuurojen Palvelusäätiön Memo-ohjelma järjestää yhteistyössä Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiön Diakoniapuisto hankkeen ja Porin ev.lut. seurakuntien…

Pohjoismainen gerontologiakongressi Tampereella

19 06
Pohjoismainen gerontologiakongressi NKG2016 järjestetään Tampereella 19.-22.6.2016. Odotettavissa on uusinta tietoa kaikilta vanhenemistutkimuksen aloilta,…
 

Uutiset

Laukaan Vuolakkeessa järjestettiin 18.5.2016 hyvinvointi- ja asumisteemalla ikääntyneille tapahtuma, jossa olivat mukana yksityinen, julkinen ja kolmas sektori.
Eloisa ikä -ohjelman maaseutuverkoston kevätseminaari pidettiin Salon kaupungintalolla 6.4.2016. Tapahtuman nimi "Kyläkeskukset huomenna – Hyvinvointia yhdessä tekemällä" viittasi tilaisuuden järjestäjien Särkisalokotiyhdistyksen Yhres etteskesi -hankkeen tavoitteeseen säilyttää kylä elinvoimaisena.

 

Eloisa ikä -tutkimus

Eloisa ikä -tutkimuskanavalla kerrotaan väliaikatietoja tutkimuksen kulusta ja keskeisistä havainnoista. Nämä ’välipalat’ ovat kevyehköjä: lyhyitä teoreettispainotteisia tekstejä sekä valottavia otteita aineistoista tutkimuskysymyksiin liittyen.

Tällä kertaa alkukysely paljastaa, millainen tilanne hankkeisiin tulleilla oli osallistumisen ja ihmissuhteiden osalta. Ota mukaasi tämä tuore välipala ja osallistu keskusteluun esim. Twitterissä (@Eloisa2017, #eloisaikä)!

Ilahduta lähimmäistäsi e-kortilla

Eloisat hahmot kuvittavat Eloisa ikä -ohjelman viestintää ja seikkailevat materiaaleissa ja verkkosivuilla. Materiaaleissa nyt myös e-postikortti.  

 Lue lisää